Hva inneholder i en standard montering?

Inkludert i standard montering


  •  Inntil 4 meter rørstrekk mellom innedel og utedel. Rørstrekket består av kobberrør. I tillegg medfølger en drensslange. Plastkanaler som legges over kobberrørene er inkludert.
  • Elektrisk tilkopling mellom innedel og utedel
  • Veggbraketter for utedel samt vibrasjonsdempere
  • Hulltaking i trevegg
  •  Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
  • Test og igangkjøring av varmepumpen
  • Gjennomgang med kunde i hvordan varmepumpen skal betjenes

Kjøring og transport varierer ut i fra hvilket område du bor i å må avtales med din lokale Klimaekspert.

Pris: Fra kr 5000,-