Enova endrer støttesatsene fra 1 juni 2019

Flere av støttetiltakene Enova har gjort i boligmarkedet har vist en positiv utvikling som gjør at Enova nå justerer støttetiltakene fra og med 1 juni 2019 og blant annet fjerner støtteordningen til varmestyringssystem.

Med utviklingen som har vært i varmepumpemarkedet det siste året mener Enova at markedet er i stand til å tilby gode alternative oppvarmingløsninger til oljefyren i perioden frem mot, og etter innføringen av oljeforbudet i 2020. Enova forventer fortsatt positiv utvikling i kostnadene for varmeløsninger og at disse også etterhvert blir mer konkurransedyktige uten støtte fra de. Dersom de høye strømprisene som har vært den siste tiden holder seg slik vil også slike former for oppvarming bli enda mer attraktive sammenlignet med løsninger som er basert på ren elektrisitet.

Slik blir endringene i støttesatsene

  • Maks støtte til væske til vann varmepumpe (bergvarme) endres fra 20 00 kr til 10 000 kr, 
  • Maks støtte til luft til vann varmepumpe endres fra 10 000 kr til 5 000 kr.
  • Maks støtte til biokjel endres fra 25 000 kr til 10 000 kr.
  • Støtten som ble gitt dersom man velger en varmepumpe med innebygd energimåler fjernes. Støttebeløpet for dette er i dag på 10 000 kr.
Dersom man har tenkt å bytte til en væske til vann varmepumpe vil det si at man etter 1 juni maksimalt kan få opptil 20 000 kr i støtte, mot 40 000 kr slik som støttesatsene er nå. For bytte til luft vann varmepumpe blir støttesatsene redusert fra 30 000 kr til maksimalt 15 000 kr etter 1 juni.

Få hjelp til å fjerne oljetank og velge riktig oppvarmingløsning

Ønsker du tips til hvordan du skal gå frem for å få fjernet tanken og erstatte oljefyren med varmepumpe? 

Start med forberedelsene nå så har du fortsatt ikke dårlig tid før endringene trer i kraft.

Legg igjen navn, telefon-nummer og adresse i kontaktskjemaet så tar din nærmeste Klimaekspert kontakt med deg for en uforpliktende prat om utskiftning av oljefyr.