Fyring med fossil olje blir forbudt i 2020

Vi er allerede inn i 2019, er du forberedt?


Norske myndigheter varslet så tidlig som i 2012 at fyring med fossilt brensel (olje eller parafin) vil bli forbudt. For å redusere klimagassutslipp blir det fra 2020 FORBUDT å fyre med fossil parafin og olje for oppvarming av boliger, næringsbygg og offentlige bygg i Norge. I løpet av 2019 må alle som nå benytter ovennente til oppvarming bytte til en annen energikilde.

Den norske regjeringen har samarbeider med EU om en felles gjennomføring av klimamålene og Norge har forpliktet seg til å redusere mengden klimagasser i 2030 med 40 prosent sett i forhold til 1990. Det er de som bruker og eier fyringsanlegget som står ansvarlig for å følge forskriften og den enkelte kommune han kreve gebyr fra eiere som ikke overholder bestemmelsene. Hvor høye gebyr som settes er opp til hver enkelt kommune.

Ikke bare er økte klimautslipp en faktor når det kommer til bruk av oljetank, men også fare for lekkasje fra tank og ned til grunnen kan være en stor påvirkning for klimaet. En nedgravd oljetank er boligeiers ansvar og tanken bør jevnlig undersøkes, rengjøres og eventuelt fjernes dersom lekkasje oppstår. Dersom lekkasje rammer oljetank på din eiendom kan det bety høye kostnader til opprydning og avkortning på forsikring. 

BOLIGER MED OLJETANK HAR HØYERE KOSTNADER TIL OPPVARMING

Boliger som fremdeles varmes opp med parafin eller olje er også de med høyest oppvarmingskostnader. Derfor vil oljeforbudet som er innført også være en mulighet til å redusere energiutgifter.

Hos Klimaekspertene hjelper vi deg gjerne med å finne flere gode alternativer for oppvarming av din bolig og tappevann. Dette gjør ikke bare boligen din mer miljøvennlig, du vil også få en mer energieffektiv oppvarmings løsning som gjør at boligen fremstår som mer attraktiv og moderne, med økt komfort og reduserte kostnader til oppvarming.

De 10 mest stilte spørsmålene om oljeforbudet og overgang til ny energiløsning

Få støtte fra Enova før det er for sent


Enova har økt støtten i 2018 og kan ut året gi deg opptil 40 000 kr i støtte om du bytter ut oljefyren med en luft til vann varmepumpe. Her kan du få igjen opptil 20 000 kr for å installere varmepumpe anlegget og opptil 20 000 kr for å fjerne oljetanken. Støttebeløpet for fjerning av oljetank halveres i 2019, og avvikles helt når oljetank forbudet trer i kraft 01.01.2020.  

Du kan lese mer om Enova sin støtteordning her. 

Varmepumpe er klimavennlig og gir lavere kostnader til oppvarming


En luft til vann varmepumpe henter varmeenergi fra luft utendørs og varmer så opp rom og tappevann innendørs. Anlegget består av en utedel og en innedel som overfører varmeenergi til det vannbårne varmesystemet og bereder.

En riktig dimensjonert luft til vann varmepumpe vil dekke hele energibehovet til boligen din.

FORDELER MED LUFT TIL VANN VARMEPUMPE  

  • Enkel og rask installasjon
  • Perfekt som erstatter i boliger med oljefyring der det finnes et vannbårent distribusjonssystem
  • Varmekilden (luften utendørs) er alltid tilgjengelig
  • Store besparelser
  • En rimeligere investering enn væske-vann da det ikke er noen borekostnader
  • Høy komfort og meget god varmefordeling som gir et godt inneklima med jevn innetemperatur
  • Tar mindre plass som gir økt P-rom areal som kan føre til økt verdi på boligen din