Smartbereder med varmepumpe - hvorfor det?

10.10.2022

De ekstreme tilstandene med prisøkning på alle varer og tjenester som ansees som nødvendigheter for folk flest, slik som strømpriser, drivstoffpriser, renter og matvarer, gjør at vi forbrukere nå ser på alle muligheter for å redusere kostnader.  Det kommer stadig nye energisparende løsninger på markedet, og vi har tatt en prat med Per Arne Haugland, som er produktsjef for Hitachi smartbereder.

Hitachi smartbereder unikt på markedet

Per Arne Haugland har jobbet med varmepumper i 20 år, og har i de siste årene vært teknisk ansvarlig hos Kinnan Norge AS. Etter sommeren 2022 ønsket han selv å bytte stilling og ble da produktsjef og salgsansvarlig for Hitachi smartbereder i samme selskap. 

Jeg så at vi hadde et unikt produkt som virkelig kan bidra til å få ned strømforbruket for de aller fleste boliger, og hadde veldig lyst til å løfte dette produktet og kjennskapen til det, forteller Per Arne Haugland. 

I en hektisk hverdag hvor jeg jobbet med teknisk support til vår kjede av varmepumpe installatører, Klimaekspertene, lot det seg ikke kombinere med mitt ønske om å virkelig få ut budskapet om Hitachi smartbereder. Både til det store antallet forhandlere, og ikke minst til private husholdninger, som ville kunne ha god nytte av, og spare mye penger på løsningen.
Vi ansatte en ny teknisk ressurs, og jeg fikk frigitt tid til å jobbe med Hitachi smartbereder.   

Per Arne, produktsjef for Hitachi Smartbereder hos Kinnan Norge
Per Arne, produktsjef for Hitachi Smartbereder hos Kinnan Norge

Varmepumpe for komfort og redusert strømforbruk

Per Arne forteller at det er et par år siden Kinnan først tok inn løsningen som heter Hitachi smartbereder. Den gang hadde vi relativt "normale" strømpriser, og folk flest bekymret seg lite over strømforbruket sitt.  Det var selvsagt stor etterspørsel etter varmepumper, men det var mer den gjennomgående komforten med jevn innetemperatur til lavt strømforbruk som gjorde at folk valgte varmepumper. 

Når så strømprisen begynte å stige, begynte folk fleste å bli mer observante på eget strømforbruk. Etterspørselen etter varmepumper tok helt av - for nå var det verdien av å få mer effekt ut av hver kW/t som ble viktigst. Panelovner ble for dyrt, og ikke alle har engang mulighet for å benytte vedfyring. 

Dersom vi for et år siden spurte folk om deres årlige strømforbruk, så hadde de ikke peiling, forteller Per Arne. Spør du folk i dag, så kjenner nesten alle sitt årlige forbruk, ja til og med sitt daglige forbruk, og de er opptatt av å vite hva de enkelte husholdningsapparater forbruker av strøm.

Hitachi smartbereder for rimeligere tappevann

Husholdningene ble også klar over hvor mye varmt vann koster, forteller Per Arne. Nesten daglig fortalte landets aviser oss hvor mye en varm dusj kostet oss på strømregningen. Når strømprisen gjør at en dusj koster 20 kroner hjemme hvor man har strømstøtte, og helt oppi 70 kroner på en hytte uten strømstøtte, blir fort strømregningen ubehagelig dyr.

Når jeg da vet at vi har en løsning som potensielt vil redusere oppvarmingskostnaden for varmtvann med mer en 2/3, og som samtidig er svært miljøvennlig, ble det ekstra spennende å ta ansvar for og få Hitachi smartbereder ut til et større marked. 

Når vi spør hva som er unikt med produktet, så kan vi tydelig se engasjementet til Per Arne.

Hitachi smartbereder benytter en varmepumpe utedel til å varme opp varmtvannet, forteller han. Det er så enkelt, men likevel unikt! Man trenger bare å bytte ut sin varmtvannsbereder med en Hitachi smartbereder, og denne kobles til en varmepumpe utedel.

Løsningen krever ikke at det gjøres store inngrep i huset for øvrig. Smartberederen finnes i to størrelser, 190 l og 270 l, så den kan enkelt tilpasses både små og større husholdninger. 

Det som gjør berederen smart er det oversiktlige panelet på selve berederen. Det gjør at du kan styre når på døgnet du ønsker at oppvarmingen av tappevannet skal foregå, forteller Per Arne. I tillegg gjør varmepumpen at strømforbruket for oppvarming av tappevann er langt lavere enn andre beredere. Investeringen betaler ser raskt ned.

Det kan være vesentlig i dag, siden du gjerne ikke ønsker og bruke strøm til å varme opp vann "på toppen" av annet forbruk. Generelt sett vil det være nok for de fleste husholdninger å varme opp vann i et par timer midt på natten. På dette tidspunktet benyttes gjerne ikke andre strømkrevende produkter som komfyr/stekeovn, datamaskiner, vaskemaskiner etc. 

Den nye nettleiemodellen* straffer seg ved å ha høyt samtidig forbruk, og du vil tjene på en jevnere fordeling av strømforbruket.

Den nye nettleiemodellen *

Den nye nettleiemodellen
1.juli innførte netteiere over hele landet nye priser for nettleia. Dette påvirker din strømregning.
Den nye nettleiemodellen skal stimulere til å fordele strømforbruket jevnt gjennom døgnet, og det kan derfor lønne seg å flytte noe av strømforbruket til natt og helg.

Den nye modellen består av to ledd:
Kapasitetsleddet
Et månedlig beløp som baseres på hvor høyt samtidig forbruk du har i løpet av en klokketime. Prisen på kapasitetsleddet har utgangspunkt i gjennomsnittet av forbruket i de tre høyeste klokketimene fordelt på tre ulike døgn, innenfor en kalendermåned. Kapasitetstrinnene det opereres med er:
0 - 2 kW/t
2 - 5 kW/t
5 - 10 kW/t
10 - 15 kW/t
15 - 20 kW/t
20 - 25 kW/t
25- 50 kW/t
50 - 75 kW/t
75 - 100 kW/t
>100 kW/t

Ved overskridelse av et kapasitetstrinn øker neste måneds nettleie. Prisen for denne økningen finner du hos ditt nettselskap.
Energileddet:
Energileddet er som før, bortsett fra at prisen for energileddet avhenger av når på døgnet du bruker strøm. Energileddet vil ha ulik pris for dag og natt.
Dagtid er fra 06:00-22:00
Natt-tid er fra 22:00-06:00
I skrivende stund er nattprisen 10 øre rimeligere pr. kw/t enn dagprisen.

Hva betyr begrepene **

Det finnes flere begreper det kan være greit å forstå betydningen av når det gjelder varmepumper.

COP
Effektfaktor, eller varmefaktor refereres ofte til som COP. Tallet angir foholdet mellom varmepumpens avgitte varmeeffekt og varmepumpens tilførte effekt fra strømnettet. Denne faktoren fortelle altså hvor effektiv varmepumpen er til å produsere varme. Dersom en varmepumpe har en COP på 3, betyr det at ved å bruke 1000 Watt, så gir varmepumpen under optimale forhold 3000 Watt. (COP tallet avhenger av utetemperaturen det skal hentes effekt ut fra.)

SCOP

SCOP beskriver årsvarmefaktoren til en varmepumpe. SCOP er en sammenstilling av COP-verdiene over ett år. SCOP verdien angir hvor mye varmeenergi varmepumpen leverer i forhold til hvor mye elektrisk energi den forbruker i løpet av et helt år. Jo høyere SCOP tallet er, jo mer effektiv og energisparende er varmepumpen.

SEER

SEER er også et begrep som ofte oppgis. SEER beskriver forholdet mellom varmepumpens avgitte effekt i  kjølemodus og energiforbruket gjennom en kjølesesong. Desto høyere SEER tallet er, desto bedre er kjøleeffekten i forhold til strømforbruket.

Med Hitachi smartbereder som benytter en varmepumpe for oppvarming, bruker du mindre enn 2/3 av energien som en varmtvannsbereder som bruker "direkte strøm" til oppvarming bruker. Du varmer altså opp vannet på kortere tid, og varmepumpens COP** som er på 3, 2 gjør at du bruker under 1/3 av antallet kW/t som en ordinær bereder forbruker. 

Hitachi smartbereder er en veldig godt isolert varmtvannstank, noe som betyr at den holder svært godt på varmen. Når man først har varmet opp vann nattestid, så fungerer den som et varmtvannsbatteri resten av døgnet. Selvsagt varierer behovet for varmt tappevann av hvor stor familien er, og hvor mange som dusjer, men de fleste klarer seg fint med innholdet av en varmtvannstank pr døgn. Smartberederen finnes i to versjoner, og en stor familie bør vurdere en 270 l tank. Litt avhengig av hvilken varmepumpe utedel som benyttes så varmes denne tanken opp til 55 °C i løpet av ca 3 timer. Oppvarmingen er perfekt å programmere til å foregå på natten, forteller Per Arne. Smartberederen har også en anti-legionellafunksjon  som hever temeperaturen til mellom 65-75 grader, en gang pr uke. Den varmer vannet opp til høyere temperatur, for å sikre at det ikke dannes legionella bakterier. 

Hva kreves for installasjon av Hitachi smartbereder?

For kunder som vil vurderer Hitachi smartbereder anbefaler vi at man får en befaring fra en sertifisert installatør. Installasjonen krever at montøren har F-GASS sertifisering, og montøren kan gi gode tips om plassering av både inne- og utedel.

Videre krever den komplette løsningen en 20 Ampere sikring, men dette kan deles, så dersom du har en 10A for utedel og en 10A for innedel, så vil dette også fungere fint.  Begge smartberederene er 171,4 cm høye, og diameteren for 190l tanken er 59,7 cm, og for 270l tanken er diameteren 68,1 cm. Dette er greie mål og kjenne til, slik at man vet at man har plass nok på teknisk rom, forteller Per Arne. 

Investeringskost og nedbetalingstid

Nå som strømprisene er så høye, spesielt i sørlige deler av landet, er dette en investering som faktisk lønner seg raskere enn man skulle tro. Selve løsningen har en veiledende pris på kr. 34.000,-  eksklusive montering. Monteringskostnad avhenger av flere variabler, så også derfor er det smart med en befaring, hvor installatør kan gi en total pris for anlegget. 

De aller fleste montører tilbyr også rentefri delbetaling over 24 mnd, forteller Per Arne. Da vil kosten for selve smartbereder løsningen ligge fra kr. 2.903,- pr mnd. 

I gjennomsnitt, historisk sett, bruker en norsk husholdning 6 000 kW/t pr år på oppvarming av tappevann. Med en Hitachi smartbereder vil tappevannsproduksjonen kreve 1 875 kW/t. En reduksjon på 4 125 kW/t. Hvis vi går ut i fra en strømpris på kr. 3 pr kW/t så vil besparelsen i kroner være på kr 12 375,- i løpet av et år. En slik investering vil da være lønnsom før det har gått 3 år, og fortsette å spare penger for deg hele resten av smartberederens levetid, forteller en engasjert Per Arne.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om electronics kommunikasjon.

Ved å fortsette å bruke Klimaekspertene.no forutsetter vi at du samtykker til dette.