Luft til vann utvalg


Luft til vann varmepumpe

Aquarea Høy Ytelse

Panasonic Luft Til Vann 

A+++ • WIFI 

Aquarea DHW

Panasonic Luft Til Vann

A++

Aquarea HT

Panasonic Luft Til Vann

A++

Om våre luft til vann varmepumper 

En luft til vann varmepumpe henter varmeenergi fra luften utendørs til å varme opp rom og tappevann innendørs. Varmepumpen består av en utedel og innedel som overfør varmeenergi til det vannbårne varmesystemet og bereder. En riktig dimensjonert luft til vann varmepumpe vil dekke hele boligens energibehov.  Fyring med fossilt brensel blir forbudt fra 2020

For å redusere klimagassutslipp blir det i Norge FORBUDT å fyre med fossil olje og/eller parafin i 2020 for oppvarming av boliger, næringsbygg og offentlige bygg. I løpet av 2019 må alle som bruker en slik kilde til oppvarming gå over til andre energikilder. 

Norske myndigheter varslet allerede i 2012 at fossil fyring med olje vil bli forbudt med tiden. Det er de som benytter og eier fyringsanlegget som er ansvarlig for å følge forskriftene og tilhørende kommune kan kreve gebyr fra boligeiere som ikke overholder bestemmelsen - men det er opp til hver enkelt kommune hvor høye gebyrer det er snakk om. Den norske regjeringen og EU samarbeider om felles gjennomføring av klimamålene og Norge har forpliktet seg til å redusere klimagasser i 2030 med 40 prosent sett i forhold til 1990.