Hitachi Smartbereder

Delt varmepumpe og varmtvannsbereder for produksjon av tappevann. Minimerer miljøpåvirkning samtidig som den opprettholder høy ytelse og et lavere energiforbruk enn elektriske beredere.

 • Et unikt produkt i markedet som kan redusere energiforbruket til tappevann opptil 2/3 deler
 • Høy effektivitet på produksjon av varmtvann på grunn av fornybar energi
 • DUPLEX rustfritt stål for solid kvalitet og korrosjonsbestandighet
 • Tilgengelig i 190L og 270L tank
 • Produser tappevann når strømpris er rimeligst

 • Kan også kobles sammen med varmepumpe innedeler som en multisplitt løsning

Kvalifiserer til Enovastøtte på opptil kr 5 000,-

For å få en korrekt dimensjonert løsning for din bolig og pris for selve monteringen må man benytte seg av gratis uforpliktende befaring. Din nærmeste klimaekspert kontakter deg så raskt som mulig etter utfylling. 

*Les mer om produktet lengre ned på siden


Produser tappevann når strømprisen er rimeligst med timer funksjonen

Sparer mye energi og kostnader og kan redusere energiforbruket til tappevann opptil 2/3 deler!

Hitachi Smartbereder lar deg utnytte det «batteriet» varmtvannstanken er ved å produsere tappevann når strømprisene er rimeligst. Normalt sett er kW/t prisen kanskje 25-50 øre lavere om natten, mens prisen stiger igjen i 5-6 tiden om morgenen på ukedager. Ved å stille inn varmepumpens timer til og varme opp tappevann primært om natten, vil du ha godt med varmt vann til familiens morgenforbruk.

En slik innstilling gir deg ytterligere besparelse i kroner og øre, i tillegg til energibesparelsen varmepumpen i smartberederen allerede gir.

Hvor mye kan man spare med å bytte til en Hitachi Smartbereder single?

Med en Hitachi Smartbereder kan du redusere energiforbruket for oppvarming av tappevann opptil 2/3. Varmepumpen i smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann.

Vi har tatt frem et regnestykke som er basert på gjennomsnittlig forbruk for en enebolig på 200 kvm. Eksempelet tar utgangspunkt i at årlig tappevanns forbruk utgjør 20% av totalt årlig strømforbruk.

Her er forbruket til tappevann med ordinær elektrisk bereder 5 333 kWh i året. 

Energi og strømbesparelse tappevann i enebolig på 200 kvm ved bytte fra ordinær elektrisk bereder til Hitachi Smartbereder
Energi og strømbesparelse tappevann i enebolig på 200 kvm ved bytte fra ordinær elektrisk bereder til Hitachi Smartbereder

Med en strømkost på 1,- kr vil man altså kunne spare 3 666,- kr i løpet av ett år om man bytter fra en ordinær elektrisk varmtvannsbereder. Det årlige tappevannsforbruket vil med Hitachi Smartbereder ligge på 1 667 kWh.

*Eksempelet tar utgangspunkt i at årlig tappevanns forbruk utgjør 20% av totalt årlig strømforbruk. Kilde årlig strømforbruk pr. boligtype og størrelse: forbrukerguiden.no

kWh besparelser til tappevann i ulike bolig størrelser
kWh besparelser til tappevann i ulike bolig størrelser

Hitachi Smartbereder FAQ

Hvordan fungerer teknologien?

Smartberederen er en delt varmepumpe og varmtvannsbereder som varmer opp tappevann ved hjelp av en gulvstående bereder og en luft varmepumpe utedel. Berederen kan ved å kun bruke fornybar energi produsere varmtvann opp til 55°C (og opptil 75°C med elektrisk back-up element som er innebygget i berederen).

Varmepumpen i Smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann. R32 kuldemediet minimerer miljøpåvirkning samtidig som Inverter kompressoren i utedelen opprettholder høy ytelse og et mye lavere energiforbruk enn elektriske beredere.

Hitachi Smartbereder er den første R32 varmepumpe varmtvannsberederen på markedet som er i full overensstemmelse med EN378.

Hvor passer smartberederen inn?

Smartberederen og kombinasjonsløsningen smartbereder + multi er ypperlig å plassere både i nye boliger og boliger som moderniseres. Større boliger som benytter mye energi til oppvarming av tappevann vil kunne ha store energibesparelser ved å installere en Hitachi Smartbereder.

Selve installasjonen krever svært lite inngrep i boligen og er et rimeligere alternativ om man sammenligner med tradisjonelle luft-vann varmepumper.

To forskjellige størrelser på berederen og stor fleksibilitet i rørlengde gir også rom for en enkel og fleksibel installasjon:

 • Individuell rørlengde mellom utedel og luft- innedelene kan strekke seg fra 3 til 25 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og innedeler kan nå opptil 20 meter

 • Høydeforskjellen mellom innedelene kan være opptil 5 meter

 • Rørlengde mellom utedel og bereder kan strekke seg fra 5 meter og opptil 20 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og tank kan være opptil 10 meter

Kan smartberederen kobles sammen med luft varmepumpe innedel?

Ja, smartbereder + multi er en kombinasjonsløsning som lar deg koble sammen berederen med 1 til 4 innedeler (luft varmepumper) til en enkelt utedel. Dette er enda et helt unikt produkt på markedet da det er det første multi splitt systemet som både gir deg kjøling, oppvarming og tappevann kun ved bruk av en enkel og meget effektiv varmepumpe utedel.

Hitachi Smartbereder + Multi er svært fleksibelt og passer derfor både til boliger med stort energibehov og til mindre boliger med begrenset plass.

Takket være kuldemediet rørkapasitet er installasjonen fortsatt svært fleksibel:

 • Individuell rørlengde mellom utedel og luft- innedelene kan strekke seg fra 3 til 25 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og innedeler kan nå opptil 20 meter

 • Høydeforskjellen mellom innedelene kan være opptil 5 meter

 • Rørlengde mellom utedel og bereder kan strekke seg fra 5 meter og opptil 20 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og tank kan være opptil 10 meter

Hva kan kontrolleres via smartberederens LCD Display?

Direkte fra smartpanelet på selve berederen kan man enkelt kontrollere relevante funksjoner;

 • Timer funksjon: Lar deg sette opptil fem ulike kommandoer per dag per uke

Utnytt det "batteriet" varmtvannsberederen er og få den til å produsere tappevann når strømprisen er rimeligst, eller når du bruker minimalt med annen strøm hjemme for å balansere ut nettleien. Normalt sett er kW/t prisen kanskje 25-30 øre lavere om natten, mens prisen stiger igjen rundt 5-6 på morgenen i ukedager. Ved å stille timeren til og varme opp tappevann primært om natten vil du ha godt med varmtvann til husholdningens morgenforbruk. Denne innstillingen gir deg ytterligere besparelser i kroner og øre, i tillegg til energibesparelsen smartberederen allerede gir sammenlignet med elektrisk form for oppvarming.

 • Boozt funksjon:

Varmer raskt opp tappevann ved hjelp av det elektriske varmeelementet i berederen. Funksjonen er nyttig om du går tom for varmtvann og raskt trenger nytt.

 • Nattmodus:

Reduserer kompressorbelastningen for å få berederen til å jobbe ekstra stille om natten. Når nattmodus funksjonen er aktiv reduseres kapasiteten til prosenten som er definert i menyen og nattmodus ikonet vil være synlig i displayet. Nattmodus er deaktivert som standard, men når timer funksjonen er på aktiveres den og det er mulig å justere tidsperioden funksjonen skal være aktiv.

 • Anti-legionella funksjon:

Programmet øker temperaturen ved hjelp av det elektriske back-up elementet opp til 75 grader. Har du slått på funksjonen kjører programmet automatisk en gang pr. uke. Via LCD-Displayet kan du selv velge hvilken dag og på hvilket tidspunkt programmet skal kjøre.

 • Nød modus:

Slår man på "nød modus" funksjonen vil berederen bytte til å kun varme tappevann med det elektriske back-up elementet. Om man skal ha service eller tilsyn på varmepumpe utedelen kan man altså slå på nødmodus for å få berederen til å fortsatt produsere varmtvann.

Har smartberederen ett anti-legionella program?

Ja, smartberederen har et anti-legionella program som øker temperaturen ved hjelp av det elektriske varmeapparatet opp til 75 grader.

Har du slått på funksjonen kjører programmet automatisk en gang pr. uke. Via LCD-Displayet kan du selv velge hvilken dag og på hvilket tidspunkt programmet skal kjøre.

Har smartberederen back-up element?

Ja, ett elektrisk back-up element er innebygget i berederen. Det elektriske back-up elementet lar berederen varme opp tappevann kun ved bruk av strøm, altså uten innblanding av varmepumpe utedelen.

Back-up elementet slår inn ved bruk av boozt funksjon og anti-legionella program (oppvarming av vann hurtig og over 55 grader).

Back-up elementet kommer også godt med under installasjon da man kan velge å sette på funksjonen "nød modus" som vil si at berederen kun varmer vann med bruk av strøm. Det gjør at man fint kan ta i bruk berederen selv om man ikke har fått koblet opp varmepumpe utedelen enda. Altså er man ikke avhengig av å ha rørlegger og varmepumpe montør der samtidig for å begynne å bruke berederen.

Hvilke størrelse kan man få smartberederen i, og hvor mye plass tar den?

Smartberederen fås i 190 og 270 liter størrelse på tank.

- Mål 190L tank: Bredde 520 mm x Høyde 1714 mm x Dybde 597 mm

Mål 270L tank: Bredde 600 mm x Høyde 1714 mm x Dybde 681 mm

Les mer og se alle produktspesifikasjoner på www.smartbereder.no

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon.

Ved å fortsette å bruke Klimaekspertene.no forutsetter vi at du samtykker til dette.