Hvordan virker en varmepumpe? 

En varmepumpe henter gratis energi fra enten jord, sjø, berg eller luft avhengig av hvilken type varmepumpe det er. Energien som hentes ut blir gjort om til varmluft i kombinasjon med litt elektrisitet. Veldig forenklet kan man si at varmepumpen omdanner energi som allerede eksisterer til varme eller kulde. Energien som alle typer varmepumper utvinner er gratis og fornybar, altså er varmepumper ansett som både et miljø og klimavennlig alternativ til oppvarming.


Varmepumpen klarer å omdanne energi til varme gjennom kuldemediet (også kalt kjølemiddelet) som sirkulerer i et lukket system. Systemet består av fire deler: en fordamper, en elektrisk kompressor, en kondensator og en strupeventil. Ved å bytte mellom flytende form og gass, kan kuldemediet oppta og avgi varme.  

Hos oss får du gratis befaring hjemme hos deg! Klikk på knappen for å booke hos din nærmeste Klimaekspert:

Fordamper

Fordamperen tar opp varme fra omgivelsene (avhengig av hvilken varmepumpe man har) ved at kuldemediet fordamper på en temperatur som er lavere enn utetemperaturen. På grunn av forskjellen i temperaturen vil energi tas opp i fordamperen.

Kondensator

Kondensatoren befinner seg i varmepumpens innedel og gjør at den oppvarmede gassen vil kondensere og at varme blir avgitt fra kondensatoren til omgivelsene. Kondensering skjer fordi trykket blir så høyt at temperaturen inne i kondensatoren er høyere enn romtemperaturen.

Kompressor

Kompressoren finner man i varmepumpens utedel og den sørger for å suge inn det fordampede kuldemediet før den komprimerer det slik at trykket og omsider temperaturen øker. Etterhvert vil temperatur og trykk øke så mye at kuldemediet vil kondensere ved avkjøling.

Strupeventil

Når kuldemediet er kondensert går væsken tilbake til fordamperen via strupeventilen hvor trykket minskes fra kondenseringstrykk til fordampertykk. Kuldemediet er dermed igjen klar for å gjøre mer ute energi til varme.

Ulike typer varmepumper

Typebetegnelsen, for eksempel luft-luft varmepumpe, forteller noe om hvilken kilde varmepumpe henter energien fra og om den står for oppvarming av luft eller vann. Ulike typer har sine egne fordeler og ulemper. 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon.

Ved å fortsette å bruke Klimaekspertene.no forutsetter vi at du samtykker til dette.